Det er dagen etter nasjonaldagen i koronaens tid. Sola skinner over Glomma, som flyter stille forbi og gjennom kraftstasjonene på Rånåsfoss.