Aldri før har vi hatt høyere strømpris gjennom sommeren. Nå går vi inn i høsten med klar forventning om økt pris. Den nest siste august-dagen løftes kontraktene for både neste måned og kommende kvartal betydelig. Også kraftkontrakten for 2022 stiger kraftig i forhold til det normale med over 2 euro.

Vi har sett at kontraktene har krøpet oppover de siste månedene, men ikke i et byks som vi ser mandag. Det er kanskje ikke så overraskende, eller?

– Det er på høy tid, sier senioranalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo til Europower.

Fremtidskontrakter - priser ved stenging (euro/MWh):

Kontrakt Pris Endring
September 72,75 +5,82
Q4-2021 66,00 +4,00
År 2022 40,85 +2,15
Q4-2021 Tyskland 105,70 +3,70
År 2022 Tyskland 96,39 +12,19
Omsatt GWh Norden 2 460 -768
Omsatt GWh Tyskland 45 6

Han peker på at det i lengre tid har vært slik at spoten utvikler seg sterkt og kontinuerlig leverer høyere enn hva som er forventet i fremtidsmarkedet.

– Future-markedet henger etter spoten. Sånn har det vært omtrent i hele år. Det er litt rart at det er såpass systematisk. Men trolig er det til en viss grad forklart av at det er ubalanser i markedet. For mange vil prissikre kraftproduksjon, mens for få vil sikre forbruket. Da blir det systematisk underprising i future-kontraktene, forklarer Seland.

– Fortsatt ligger kontraktene alt for lavt

Det stiger mye nå, men fortsatt er prisene under de tilsvarende kontraktene i Tyskland.

– Vil det si at vi kan vente oss ytterligere prisløft?

– Det stiger mye nå, men i forhold til det vi klarer å regne oss frem til som sannsynlig systempris utover høsten og vinteren, så ligger fortsatt future-kontraktene mye for lavt, hevder Seland.

Han påpeker videre at det er synlig på hele kurven ettersom priskurven både på ukekontrakter og månedskontrakter er fallende fremover. Det er i utgangspunktet ulogisk at for eksempel oktober skal være billigere priset enn september og at november skal være billigere priset enn oktober.

– I oktober får vi jo inn kabelen til UK, og alt annet likt er det noe som vil høyere pris. I tillegg ventes høyere forbruk når temperaturene faller. Det normale er at oktober er dyrere enn september og at november er dyrere enn oktober, men nå sier markedet konsekvent at det er motsatt, sier Seland, som viser til ubalansen mellom prissikring på produksjon og forbruk.

Lite vann

Som Europower har påpekt i flere artikler de siste dagene, er lite vann som følge av varmt og tørt vær, mye av årsaken til den økende prisen.

Ifølge Storm Geo er det i dag et hydrologisk underskudd på 18,6 TWh.

– Men vi forventer at det vil stige til -22 TWh i løpet av de neste to ukene, påpeker han.

Industrien kan presse prisene ytterligere

– Litt avgjørende kan det bli om større deler av industrien kommer på banen og vil prissikre forbruk. De har i større eller mindre grad et udekket kraftbehov, så det er nok en del som er i tenkeboksen og vurderer om de skal gå ut og dekke inn større deler av behovet i frykt for at prisene skal stige ytterligere, sier Seland.

Dersom det skulle skje, vil det igjen bidra til et nytt dytt oppover for kraftprisene.