Det internasjonale energibyrået, IEA, har lagt frem 2021-utgaven av sin rapport World Energy Investment.

Der kommer det frem at 2021 ligger an til å bli det sjette året på rad at investeringene i kraftbransjen er større enn i olje og gass. Totalt ligger det an til globale energiinvesteringer på 1.900 milliarder dollar. Det tilsvarer 15.800 milliarder norske kroner, eller ca. 40 prosent mer enn hele det norske oljefondet.

Av dette går 820 milliarder dollar til kraftforsyningen, og av det går 530 milliarder dollar til ny kraftproduksjon.