Det internasjonale energibyrået, IEA, har lagt frem 2021-utgaven av sin rapport World Energy Investment. Der kommer det frem at 2021 ligger