Det er november og kraftprisen ligger i enkelttimer under 2 øre/kWh. På mandag var kraftprisen negativ i fire timer.

Vi har bedt analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight om å oppsummere situasjonen norske kraftprodusenter står ovenfor - både akkurat nå og i månedene fremover.

Lilleholt forteller om kraftprodusenter som har tjent så lite penger at de ikke nødvendigvis opptrer rasjonelt. Han mener også at faren for negative priser er størst på mandager, men at det kan skje allerede førstkommende torsdag.

NB: Se oppdatert pris for torsdag nederst i saken.

Men først, situasjonen i dag:

– Det var et håp i begynnelsen i oktober. Da var situasjonen tørrere og kaldere, plutselig gikk prisen opp i 20 euro/MWh. Prognosene da var at det skulle bli tørt og temperaturen normal. Men det har blitt vesentlig våtere og mildere enn antatt. I dag er det 5-6 grader varmere enn normalt, sier Lilleholt.

Sammen med det våte og varme været har det kommet mye vind.

– For produsentene er det fortsatt en anstrengt situasjon, de får ikke utnyttet vannkraften. I NO2 er fyllingsgraden 95 prosent, og i NO1 er den oppe i 99 prosent. Det renner over med vann, sier han.

– Bokstavelig talt? Går vannet på sjøen nå?

– Er det negative priser så bør vannet gå på sjøen når magasinene er fulle. Det bør ikke være produksjon i et vannkraftverk når prisen er under 2-3 øre/kWh. Slitasje på turbinen og innmatningstariffer gjør at produsentene da taper penger, sier han til Europower Energi.

Melder inn på fredag

Lilleholt mener at de negative prisene på mandag kunne vært unngått hvis vannkraftprodusentene hadde planlagt bedre.

– Det som skjedde på mandag var at noen av produsentene ble overrasket gjennom helgen. Produsentene melder jo inn til Nord Pool hver dag før klokken 12 hvor mye de vil produsere. Noen produsenter melder inn for søndag og mandag allerede på fredag. De ser at det er mye vann og melder inn at de vil produsere gjennom hele helgen for å kvitte seg med vann, sier Lilleholt.

Feilen de gjør er å ikke melde inn en minimumsgrense for når de fortsetter å produsere.

– De bør melde at de bare produserer hvis de får mer enn 2 øre for eksempel, hvis ikke vil de la vannet renne forbi turbinene. Når det er tilstrekkelig mange produsenter som ikke gjør dette, kan det bli negative priser, sier han

– Betyr det at det er mest sannsynlig med negative priser på mandager?

– Ja, fordi en del produsenter melder inn allerede på fredag, og får ikke tilpasset produksjonen sin, sier Lilleholt.

Men han legger til at det ikke er en lett situasjon for produsentene.

– Prisene er nå så lave at det er situasjon mange produsenter ikke har vært i før. De har ikke erfaring med hvor skjæringspunktet er for når det lønner seg å la vannet gå utenfor turbinen. Det har de ikke trengt å tenke på tidligere, sier han.

Har ikke fått betalt på seks måneder

Tor Reier Lilleholt ser på skjermene sine at det kommer mye vind på torsdag. – Vannmagasinene er breddfulle, da kan det bli negative priser i Sør-Norge hvis ikke vannkraftprodusentene tar grep, sier han. Foto: Haakon Barstad

– Hva kan vi forvente oss de neste månedene?

– Fremover blir temperaturen mer viktig enn nedbøren. Vi antar at nedbøren vil komme som snø i fjellet fremmet. Tilsiget blir da mindre, og produsentene vil få mer kontroll og kan velge om de vil vente med å produsere. Hvis man kommer dit, kan vannkraftprodusentene flytte vannverdiene sine oppover, sier analytikeren

– Flytte vannverdiene oppover?

– Altså si at verdien på vannet er mer verdt, og tilpasse produksjonen. Det var det som skjedde i oktober, da gikk prisen opp fra 2 til 20 øre på to uker. Men det var for tidlig, for det kom en ny runde med vått og mildt vær, sier han.

Men selv med optimalt vær tror ikke Lilleholt på særlig høye priser.

– Det som vil holde igjen er at produsentene er underernært på cash, de har jo ikke fått betalt på seks måneder. Med en gang at prisen kommer opp i 15-20 euro, vil derfor mange ønske å produsere selv om de kunne fått bedre betalt ved å holde igjen, sier han.

– Underernært på cash? Altså likviditetsproblemer?

– Nei, så galt er det ikke. Kraftprodusentene har nok likviditet, men de har jo ikke tjent penger på en stund. Når man ligger langt bak budsjettet vil det være fristende å produsere mer enn det man egentlig hadde tenkt på lav pris. Men alle kan ikke produsere på høy kapasitet, det vil bli konkurranse, og det vil holde prisen nede, sier han.

Kan bli negativ torsdag

– Hva vil skje når vi bikker nyttår, vil prisene da nærme seg et normalnivå?

– Prisene vil ligge forholdsvis lavt. Men hvis vi får en vinter med normaltemperatur eller kaldere, kan vannkraften koble seg på høye peak-priser på dagtid i nabolandene våre. For eksempel er det ikke nok vindkraft i Tyskland til å dekke forbruket på kalde dager. Da vil være gasskraft som setter prisen, sier han.

– Hva skjer hvis det blir en mild vinter?

– Da vil produsentene ikke klare å tappe ned magasinene sine, og den interne konkurransen blir enda sterkere. Da vil vi se priser ned mot 10 øre gjennom hele vinteren, sier han.

– Hva er sannsynligheten for at det skjer?

– Vinteren som ligger bak oss var ekstrem, med temperaturer 5 grader over normalen. Det kan skje igjen, men det er ikke sannsynlig. Som sagt, sist vinter var ekstrem, sier han.

– Men…?

– Nå er det fulle magasiner, det var det ikke på samme tid i fjor. Risikoen er høyere i år, utgangspunktet er enda verre for produsentene, sier han.

– Tror du det blir flere tilfeller av negative priser de nærmeste månedene?

– Ja, og det kan skje allerede natt til torsdag denne uken. Da vil det være ekstremt mye vind, og vannmagasinene er jo breddfulle. Da kan det bli negative priser i Sør-Norge hvis ikke produsentene tar disse grepene som jeg nevnte tidligere. De bør sette en pris på vannet og heller lar det gå utenfor turbinene hvis prisen blir for lav, sier Lilleholt.

Klokken 12.42 onsdag legger Nord Pool ut prisene for torsdag. Da vil vi se om produsentene har klart å tilpasse seg eller om det blir en ny runde med negative priser allerede denne uken.

Oppdatering onsdag: Det ble ikke negative priser torsdag, verken i Norge eller noen av de andre nordiske landene. Men prisene er svært lave. Laveste norske pris er 0,9 euro i timen fra kl. 03 til 04. Det tilsvarer 0,99 øre/kWh, og gjelder for alle de norske prisområdene.

Døgnprisen torsdag er også svært lav. 3 øre/kWh i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5), og 2,3 øre/kWh lengre nord (NO3 og NO4).

Torsdagens systempris er 2,53 euro/MWh, som er det laveste siden 9. august.