Haugesund: – Akkurat nå er energiprisene ekstremt høye, så vi kan forvente at de går noe ned. Men at energiprisen skal gå så langt ned at kraft blir billig, det tror jeg bare at vi skal glemme. Det tilhører en fortid, sa Olsen i et innlegg tirsdag.

Det var på Energirike-konferansen i Haugesund den nylig avgåtte sentralbanksjefen kom med sine analyser av energipriser, og særlig strømprisen.

– Det grønne skiftet skaper muligheter, men det har en kostnad. Å fase ut billig energi, og å la være å bruke fossil brensel, det har en samfunnsøkonomisk kostnad. Det er en kostnad vi må ta, men den er nå synliggjort i de høye energiprisene, sa Olsen.

Bytter ut billig med dyrt

I en samtale med Europower klargjør Olsen at det er strømprisen han tenker på når han sier at vi kan glemme billig kraft i fremtiden.

– Olje og gass skal fases ut. Når jeg prater om energi i fremtiden så er det elektrisitet det dreier seg om, sier han.

– Hvorfor mener du det er lite sannsynlig med billig kraft i fremtiden?

– Å produsere strøm med kullkraft er billig. Å produsere den samme strømmengden med vindturbiner og solceller er mye dyrere. På grunn av klimaomleggingen kvitter vi oss nå med de rimelige produksjonsmetodene, og erstatter dem med dyre. Da blir det et prispress på tilbudssiden. Samtidig vil de være et stort prispress på forbrukersiden fordi stadig nye områder skal elektrifiseres, sier han.

– Må leve med mye høyere strømpriser

Disse to faktorene trekker i samme retning, mot dyrere strøm.

– I Norge har vi vannkraft, ikke kullkraft. Mener du omleggingen i Europa vil merkes her også?

– Ja, absolutt. Vi er koblet til Europa, men jeg vil ikke spå hva normalprisen vil være i årene som kommer. Akkurat nå er det krig i Europa og ekstreme priser. Forhåpentligvis vil prisene gå noe ned fra det nivået de er på nå, men ikke til det lave historiske nivået vi var vant med.

– Med unntak av de to-tre siste årene har normalprisen på strøm vært rundt 30-40 øre/kWh. Men det tilhører altså fortiden?

– Ja, jeg tror ikke at vi kommer tilbake dit. Jeg tror vi må leve med mye høyere strømpriser enn det vi var vant med, sier Olsen til Europower.

Skeptisk til sokkelen, positiv til strømstøtte

Som avgått sentralbanksjef uttaler han seg av prinsipp ikke om pengepolitikk og rentesettingen, men han føler seg fri til å kommentere andre ting. For eksempel er han skeptisk til elektrifisering av sokkelen.

– Jeg forstår tankegangen, men jeg setter store spørsmålstegn ved å bruke strøm fra land til å utvinne olje. Elektrifisering av sokkelen har neppe noe klimaeffekt, og det er dyrt. Det øker etterspørselen etter kraft, og bidrar til høyere strømpriser på fastlandet, sier han.

Det mest aktuelle energipolitiske spørsmålet akkurat nå, er om det skal innføres strømstøtte for bedrifter.

– Økonomer vil i utgangspunktet mene at det ikke er riktig å gi støtte til bedrifter som møter ekstra kostnader. Særlig fordi det vil øke etterspørselen etter energi, strømstøtte er jo i realiteten tilskudd til energiforbruk. Men situasjonen akkurat nå er så ekstrem at jeg har forståelse for de ordningene som er iverksatt, både for privatkunder og eventuelt også for bedrifter, sier han.

Har forsket på energi-økonomi

– Hvor godt kjent med kraftmarkedet blir man i jobben som sentralbanksjef?

– Ganske godt. En sentralbanksjef prøver å følge med på alt. I den ekstraordinære situasjonen som vi er, nå er jeg sikker på at mine tidligere kollegaer i banken følger veldig godt med på hva som skjer både i kraftsektoren og oljemarkedet. Sentralbanken har gode ressurser på dette, sier han.

Olsen var sentralbanksjef fra 2011 til han gikk av tidligere i år. Før det var han administrerende direktør i SSB, og han har også hatt sentrale stillinger i Finansdepartementet.

– Før jeg ble byråkrat og sentralbanksjef jobbet jeg i 15 år som energi-økonom i SSB. Jeg har skrevet en god del artikler om sammenhengen mellom økonomisk utvikling og energibruk. Nå er disse problemstillingene veldige aktuelle igjen, sier han.