Kraftprisen første virkedag etter påske er tilbake til det mer normale. Mandag 5. april, andre påskedag, var imidlertid systemprisen falt til 5,77 euro/MWh, tilsvarende 5,79 øre/kWh, den laveste siden 27. desember.

Oslo-prisen (NO1) var mandag nede i 17,96 øre/kWh, mens prisen i nord (NO4) kun var på 9,77 øre/kWh. For begge prisområder er dette den laveste prisen siden 27. desember i fjor.

Oslo med laveste timepris

Timeprisene varierer fortsatt og litt spesielt er det at Oslo hadde den laveste timeprisen med kun 2,02 øre/kWh mellom klokken 0500 og 0600 mandag, mens Tromsø (NO4) hadde en pris som var mer enn fire ganger så høy den samme timen. Den laveste timeprisen i Tromsø kom imellom klokken 1500 og 1600 og var nede i 4,12 øre/kWh. Prisen i Oslo var den samme denne timen. Det var imidlertid kun to timer dette døgnet at Oslo-prisen lå under Tromsø-prisen.

Oslo-prisen ender opp på nesten det dobbelte av Tromsø-prisen da de fleste av timene i Oslo ligger betydelig over Tromsø. Den største forskjellen finner vi klokken 0900-1000, da Prisen i Oslo er 30,33 øre/kWh, som er hele 21,15 øre høyere enn Tromsø-prisen. (se tabell under)

Timepris i NOK/MWh.

Time Oslo (NO1) Tromsø (NO4) Differanse
00 - 01 154,5 75,39 79,11
01 - 02 193,35 75,19 118,16
02 - 03 138,74 75,49 63,25
03 - 04 150,48 75,59 74,89
04 - 05 84,83 75,59 9,24
05 - 06 20,18 83,02 -62,84
06 - 07 50,6 82,12 -31,52
07 - 08 119,36 87,84 31,52
08 - 09 216,54 88,24 128,3
09 - 10 303,28 91,76 211,52
10 - 11 264,83 96,98 167,85
11 - 12 255,59 100,99 154,6
12 - 13 245,65 92,46 153,19
13 - 14 87,84 87,84 0
14 - 15 50,7 50,7 0
15 - 16 41,16 41,16 0
16 - 17 44,57 44,57 0
17 - 18 56,72 56,72 0
18 - 19 257,8 94,67 163,13
19 - 20 317,63 187,33 130,3
20 - 21 320,44 199,57 120,87
21 - 22 321,35 195,56 125,79
22 - 23 314,62 181 133,62
23 - 00 299,06 105,11 193,95
Min 20,18 41,16
Max 321,35 199,57
Average 179,58 97,7

Kilde: Nord Pool

Negative priser

I 2020 opplevde vi flere ganger negative timepriser i de ulike prisområdene, og også at det flere ganger ble notert negative områdepriser. Mandag skjedde det igjen, og da i både Danmark, Tyskland og Belgia.

I DK1 (Vest) var prisen mandag -10,74 øre/kWh. Totalt var det negativ pris i hele 17 av døgnets timer. Lavest var prisen klokken 1500-1600, da den falt til 37,15 øre/kWh. Også i DK2 (Øst) var det dette døgnet åtte timer med negative priser, men den samlede døgnprisen endte på 2,46 øre/kWh.

Vind og helligdag

Tirsdag er det igjen virkedag og kraftprisen er tilbake på et mer «normalt» nivå. I hverdagen er forbruket normalt høyere, hvilket trekker prisen opp, i tillegg har det nå blåst betydelige i store deler av Norden og Europa og prisen mandag viser hvordan det betydelig innslaget av vindkraft påvirker prisbildet.