Yetz er et av mange relativt nye strømselskaper som lever av å kjøpe strøm på kraftbørsen Nord Pool for så å videreselge den til sine strømkunder. De skiller seg ut fra de andre ved å ikke ha egne selgere, og gjennom et samarbeid med vindkraftmotstandernes organisasjon Motvind Norge.

Motvind hadde i helgen generalforsamling, og i den forbindelse ble organisasjonens regnskap for 2020 sendt ut til deltagerne. Europower har sett regnskapet, og der sto det blant annet at samarbeidsavtalen med strømselskapet Yetz hadde gitt en inntekt på 154.600 kroner i 2020.

Europower tok derfor kontakt med daglig leder Thomas A. Braathen for å høre mer om samarbeidet, og hvordan det går. Da kan han fortelle at det allerede er snakk om betydelig mer penger.

– Samarbeidet med Motvind Norge har periodevis gitt svært gode resultater. Det er riktig som du påpeker at vi i 2020 sammen med kundene har bidratt med i overkant av 150.000 kroner. Totalt har vi nå passert 250.000 kroner i årlig støtte til Motvind Norge, sier Braathen til Europower.

Selskapet hadde en omsetning på kun 200.000 kroner i 2019, og da endte underskuddet på 621.000 kroner.

Braathen forteller at 2020 i praksis har vært et oppstartsår selv om de har hatt konsesjon for strømsalg i flere år.

Daglig leder Thomas A. Braathen i strømselskapet Yetz. Thomas A. Braathen Foto: privat

– Vi har lave kostnader, ingen selgere og har heller ikke engasjert salgsselskap som driver utadrettet salgsaktivitet som for eksempel telemarketing, dørbanking, eiendomsmeglere eller den slags. Alt salg drives digitalt med svært lave kostnader og alle våre kunder har bestilt en strømleveranse via vår hjemmeside eller kontaktet oss per telefon eller e-post, sier Braathen.

Han forteller at regnskapet for 2020 foreløpig viser en omsetning på like under 1,9 millioner kroner, og et underskudd på 340.000 kroner.

Opprinnelsesgarantier mot vindkraft

Samarbeidsavtalen med Motvind går ut på å levere produktet Yetz Vindfri. Det er et strømabonnement med opprinnelsesgaranter som sikrer at strømmen kommer fra vannkraft, og ikke fra vindkraft. Det koster 1,50 kroner ekstra per dag, altså om lag 45 kroner i måneden.

– Vindfri utgjør en del av virksomheten vår og er vår måte å bidra til å få satt søkelys på vindkraftutbyggingen og hva det betyr for Norge om vi skal ødelegge store inngrepsfrie naturområder med vindkraftturbiner. Motivet er ikke kommersielt, men er snarere drevet av ledende ansatte og eiere som ønsker å ta et standpunkt mot vindkraftutbyggingen, sier Braathen.

Han påpeker at Vindfri ikke er det største og viktigste produktet de har. Det er andre strømavtaler som utgjør den største delen av salget og kundeporteføljen.

Angriper Fjordkraft

I likhet med flere andre nye aktører i markedet, er den utbredte misnøyen med strømselskaper og bransjen en viktig inngangsport for Yetz.

– De aller fleste kunder vet hvilken strømleverandør de har, men mange vet ikke hvilken strømavtale de har eller om den er god eller dårlig, sier Braathen.

Braathen forteller at de har jobbet med å utvikle en tjeneste som lar kundene sjekke om strømavtalen er god eller dårlig. Den er fortsatt i beta, og støtter foreløpig bare Fjordkraft.

– Her kan kundene få svar på om deres respektive strømavtale er god eller ei, samt hvor mye du kan spare ved et bytte, sier Braathen.

Han mener at løsningen skiller seg fra andre fordi den tar utgangspunkt i strømavtalen som kundene allerede har, og ikke det strømselskapet tilbyr til nye kunder.

Ikke lønnsomt å være lojal strømkunde

Braathen er kritisk til tjenester som sammenligner strømprisavtaler, og mener det er en utbredt praksis at mange strømselskaper følger en oppskrift der de utnytter slike tjenester. De har etablert en systemisk tilnærming der de lanserer nye billigavtaler, fyller opp med kunder, slutter å selge den, for så å skru opp prisen i det stille samtidig som de lanserer en ny billigavtale.

– De mest lojale kundene har ofte de dyreste strømavtalene. Slik burde det ikke være, sier Braathen.

Han mener det er bra at bransjen forsøker å rydde opp, men stiller seg noe tvilende til om det vil lykkes.

– Jeg er usikker på om strømbransjen selv er villig til å gjøre det som skal til - all den tid bransjens aller største medlemmer er blant aktørene som havner oftest i forbrukermyndighetenes søkelys. Trygg strømhandel er på sett og hvis et skritt i riktig retning, men trolig langt fra nok, sier Braathen.