Vi er blitt vant med store endringer i kraftprisene i det siste. Men sjelden faller prisen så mye som den gjør fra onsdag til torsdag, da systemprisen faller med 60,67 øre/kWh til 49,93 øre/kWh.

Prisen i de tre sørligste prisområdene i Norge faller ikke fullt så mye, rettere sagt bare halvparten. Men områdeprisen i NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen), ligger fortsatt på en pris på over 99 øre/kWh, altså rundt det dobbelte av systemprisen.

I den andre enden har vi de to nordligste prisområdene NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø). For torsdag faller prisen i disse områdene til bare 17,17 euro/MWh. Det utgjør en forskjell på nærmere 82 øre/kWh. Prisen i sør er altså nesten seks ganger så høy som i nord for torsdagen.

Går vi inn på hver enkelt time er forskjellene enda større. Den rimeligste strømtimen er mellom klokken 2300 og midnatt i morgen torsdag. Det gjelder for samtlige prisområder.Men forskjellene er enorme.

Prisen i nord faller til utrolige 4,14 øre/kWh, mens prisen i sør holder seg på 85,63 øre/kWh, altså mer enn 20 ganger så høy.

Det er altså ekstremt store forskjeller mellom de ulike prisområdene. Systemprisen sier derfor svært lite om det faktiske prisbildet torsdag .