Den gjennomsnittlige systemprisen så langt i august er oppe i 63,57 øre/kWh. Det er over 13 prosent høyere enn snittprisen for juli og den høyeste august-prisen noen gang.

I tillegg er den gjennomsnittlige systemprisen så langt i år på 47,10 øre/kWh, høyere enn noen gang. Med utsikter til ytterligere prisvekst utover høsten, er det mye som tyder på at systemprisen for 2021 vil bli den høyeste noen gang.

Vil stige

Dette skjer året etter at vi hadde historisk lave priser, og flere analytikere pekte på mulighetene for at de lave prisene ville holde seg en god stund fremover.

Nå er tonen en annen og utviklingen på kraftbørsen Nasdaq viser at markedet forventer en betydelig prisøkning også fremover. September-kontrakten stengte fredag på 65,10 euro/MWh, hvilket tilsier at markedet forventer en september-pris på over 67 øre/kWh. Det vil si en ytterligere oppgang fra august.

I tillegg har også kontrakten for siste kvartal i 2021 steget betydelig de siste månedene og stengte fredag på 61,90 euro/MWh, altså drøye 64 øre/kWh. Også det over augustprisen.

Samtidig er det en overhengende risiko for at prisen i fjerde kvartal kan stige ytterligere, slik Europower også har omtalt før, da kvartalskontrakten i Tyskland per i dag ligger høyt over den nordiske kvartalskontrakten.

Slår dette til vil prisen i 2021 i snitt lande på rundt 53 øre/kWh, som er det høyeste noen gang, også høyere enn 2010 da prisen i snitt var 42,6 øre/kWh - eller 51,9 øre/kWh omregnet i dagens kroneverdi.

Sør-Norge høyere enn systempris

Europower har tidligere flere ganger omtalt de store forskjellene mellom prisområdene i Norden og også internt i Norge. Det fortsetter også i august, selv om prisene i nord enkelte dager har styrket seg noe sammenlignet med de øvrige prisområder.

Men fortsatt er prisen i NO4 Tromsø betydelig lavere enn prisen i sør. For prisen i alle de tre sørligste prisområdene ligger også over den gjennomsnittlige systemprisen i august, med henholdsvis 65,54 øre/kWh i NO1 Oslo og NO5 Bergen, mens prisen i NO2 Kristiansand er oppe i 65,58 øre/kWh. Alle områdene altså høyere enn systemprisen på 63,57 øre/kWh.

Tromsø-prisen (NO4) ligger fortsatt betydelig under med en pris så langt i august på 39,23 øre/kWh.