Vi er ved september, og to tredjedeler av året ligger bak oss. I den anledning har Europower beregnet verdien på kraftproduksjonen så langt i år.

Det er et regnestykke som ikke er nøyaktig, blant annet på grunn av prissikringen til produsentene.

Det ligger også en mulig feilkilde i at beregningen er basert på nordisk systempris. Det har vi gjort siden det ikke finnes én norsk strømpris.

Likevel, beregningen viser det store bildet. Basert på produksjonsvolum hvert måned og Nord Pools månedspriser, har vi summert verdien av norsk kraftproduksjon. Se flere detaljer og forutsetninger for regnestykket nederst i saken.

Fem ganger verdien av i fjor

Den samlede verdien av norsk kraftproduksjon til og med august er 48,3 milliarder kroner. Tilsvarende tall i fjor var 9,9 milliarder kroner.

Det er to etterfølgende år, men sammenligningen er likevel helt spesiell. 2020 satt rekord i lav strømpris, mens 2021 ligger an til å sette rekord i høy strømpris.

2019 var et mer normalt år, og et bedre sammenligningsgrunnlag. Mens verdien i år altså har passert 48 milliarder, var det tilsvarende tallet i 2019 drøye 34 milliarder kroner.

Kraftprodusentenes inntekter så langt i år ligger altså 12 milliard kroner over det som kan sies å være et normalt år.

Høy pris, høy produksjon

Gjennomsnittlige månedspris i år er 47,6 øre/kWh. I 2020 var snittprisen stusselige 9,7 øre på samme tidspunkt.

I tillegg har produksjonen vært betydelig høyere i år, 103 TWh i år mot 98 TWh i fjor. Bare der ligger fem milliarder med årets snittpris.

Det er ingenting som tyder på at det høye prisnivået vil forandre seg med det første. Systemprisen vaker for tiden rundt 80 øre/kWh, mens prisene i Sør-Norge ligger godt over 100 øre.

Som Europower har skrevet i ulike sammenhenger så er hovedårsaken til de høye prisene lite vann i systemet, og med lav kraftproduksjon i Norden smitter europeiske kraftpriser over.

På kontinentet er det for tiden svært høy pris på grunn av knapphet på gass og dyre CO2-kvoter.

Beregningsgrunnlag 2021

Måned

Volum MWh

Pris kr/MWh

Verdi kroner

Januar

17.514.542

475,08

8.320.808.613

Februar

14.369.711

481,89

6.924.620.034

Mars

13.755.868

347,53

4.780.576.806

April

12.425.386

380,28

4.725.125.788

Mai

11.942.722

445,76

5.323.587.758

Juni

11.173.570

441,99

4.938.606.204

Juli

11.026.177

559,90

6.173.556.502

August

10.407.858

681,88

7.096.910.213

Sum/snitt

102.615.834

476,79

48.283.791.919

Beregningsgrunnlag 2020

Måned

Volum MWh

Pris kr/MWh

Verdi kroner

Januar

13.253.347

238,84

3.165.429.397

Februar

12.934.929

132,66

1.715.947.681

Mars

14.248.892

100,46

1.431.443.690

April

12.576.698

59,74

751.331.938

Mai

12.067.507

92,26

1.113.348.196

Juni

10.197.450

33,75

344.163.938

Juli

11.008.067

25,05

275.752.078

August

11.587.648

92,73

1.074.522.599

Sum/snitt

97.874.538

96,94

9.871.939.518

Beregningsgrunnlag 2019

Måned

Volum MWh

Pris kr/MWh

Verdi kroner

Januar

14.689.858

525,97

7.726.424.612

Februar

11.728.142

446,68

5.238.726.469

Mars

11.307.193

397,15

4.490.651.700

April

9.902.663

392,79

3.889.667.000

Mai

9.642.468

372,34

3.590.276.535

Juni

9.029.437

272,58

2.461.243.937

Juli

9.639.449

339,43

3.271.918.174

August

9.985.463

359,78

3.592.569.878

Sum/snitt

85.924.673

388,34

34.261.478.305


ForutsetningerPrissikring: Kraftprodusentene sikrer deler av porteføljen sin. Pris og volum er forretningshemmeligheter, og prissikringen er derfor ikke tatt med i beregningene.Pris: Systempris lagt til grunn for beregningen. Hadde vi brukt norske prisområder, ville differansen mellom 2020 og 2021 vært enda større. Systemprisen er hentet fra Nord Pool.Volum: Produksjonsvolum er hentet fra Statnetts oversikt over produksjon og forbruk.