Den gjennomsnittlige kraftprisen i Oslo (NO1) ble i april på 45,21 øre/kWh, mens den i Tromsø (NO4) til slutt ble 27,76 øre/kWh. Begge prisområdene hadde litt høyere gjennomsnittspris i april sammenlignet med mars, men lavere enn i februar.

Sammenligner med April-prisene tidligere år, er det også en forskjell mellom Oslo og Tromsø. 2020 var et elt spesielt kraftpris-år med ekstremt lave priser. Ser vi lenger tilbake var Oslo-prisen lavere i både 2019, 2018 og 2017. Tilsvarende for Tromsø-prisen, så var den høyere i 2019 og 2018, men lavere i 2017.

Priser i April i øre/kWh

Prisområde/april 2021 2020 2019 2018 2017
Systempris 38,03 5,97 39,28 37,56 26,89
Oslo (NO1) 45,21 5,33 39,83 37,4 27,48
Tromsø (NO4) 26,88 5,39 39,7 38,09 22,34

Oslo-prisen var i tillegg i april høyere enn prisen i samtlige prisområder i Norge, Sverige og Finland. Kun de to danske prisområdene var dyrere enn Oslo.

Store prisforskjeller

Vi har i flere perioder hatt til dels store forskjeller i områdeprisene i både Norge og i Norden. Det har også vært tilfellet de siste to månedene. Det gir forskjell i prisen til forbruker, men ikke minst ulike inntektsgrunnlag for kraftprodusentene når prisene til tider er dobbelt så høye og mer enn det i ett prisområde sammenlignet med et annet.

Tidligere har Oslo-prisen ofte vært tungtveiende for systemprisen og fulgt den tett. Det har ikke vært tilfellet de siste månedene. Det gjør også at prissikring blir utfordrende for kraftprodusentene ettersom en gjennomsnittlig systempris ikke gir et samlet prisbilde.

I april var for eksempel den gjennomsnittlige systemprisen 38,03 øre/kWh, som jo verken er en og indikator på Oslo-prisen eller på Tromsø-prisen, og dermed gir en stor utfordring for aktørene både i forhold til prissikring, men også i forhold til å kunne benytte gode analyseverktøy for å kunne maksimere produksjon.

De siste dagene i april har imidlertid forskjellene i områdeprisene blitt noe mindre, men så snart vindkraftproduksjonen øker igjen i nord, vil dette trolig endre seg.

Historiske månedspriser 1996 - d.d: