I dag kjøpes og selges strømmen på kraftbørsen Nord Pool i avregningsperioder som består av hele klokketimer. Det har imidlertid blitt jobbet lenge med innføring av 15 minutters perioder. Nå skriver Statnett i en