Richard Wood sier at Norge er Storbritannias viktigste energipartner og at samarbeidet med Norge er høyt verdsatt. Han påpeker at selv om det nå er eksport av strøm fra Norge til Storbritannia, vil utenlandskablene i framtiden frakte strøm motsatt vei og inn i Norge.

– Dette er den type partnerskap som vil hjelpe oss å bli mindre avhengige av russisk energi og fjerne Putins mulighet til å bruke energi som et våpen i Europa, sier Wood til NTB.

– Løsningene på energisikkerheten er ikke nasjonale, de er internasjonale. For Storbritannia og Norge spesifikt, er de regionale i Nordsjøen, sier ambassadøren.

Han sier at Storbritannia har forståelse for at Norge må sikre fyllingsgraden i vannmagasinene, selv om det eventuelt går utover eksporten til britene og andre europeiske land.

– Vi har merket oss den norske regjeringens ønske om å unngå mer direkte innblanding i et markedssystem som strømmer gjennom infrastruktur som er eid av begge land, sier Wood.

Han understreker at Storbritannia ser på kraftsamarbeidet som en del av løsningen, ikke en del av problemet.

– De har sørget for at både Norge og Storbritannia har hatt pålitelig energiforsyning i vanskelige tider. Og når Storbritannia dobler havvindkapasiteten innen 2030 og blir en nettoeksportør av grønn elektrisitet, vil vi kunne gi et betydelig bidrag til Norges forsyningssikkerhet, sier Wood.

(©NTB)