I Europa har vi sett stadig hyppigere tilfeller av negative priser. Det er blant annet tilfellet for noen av enkelttimene i flere av de kontinentale prisområdene for tirsdag 21. april. Belgia har blant annet flere timer med en negativ pris på 90 euro/MWh.

Nå påpeker også flere at sannsynligheten for negative priser i Norge øker, om enn bare i enkelte timer.

Senioranalytiker i analyseselskapet Wattsight, Olav Johan Botnen, er rimelig sikker på at dersom det blir negative priser i Norge, vil det være unntaksvis.