I en ny rapport fra NVE kommer det frem at det har vært en tydelig økning i bruken av PPA-er i Norge de siste årene. Dette er langsiktig kraftkjøpsavtaler der for eksempel