NVEs Kraftsituasjonrapport for i uke 9 viser at det hydrologiske overskuddet i Norge nå er kommet opp i 27,5 TWh. Det er en økning fra uken før med 0,4 TWh. Det kom til tross for at man forventet en svak nedgang i det hydrologiske overskuddet