Ved prøvedrift i oktober i fjor ble det oppdaget en feil på engelsk side av kabelen. Siden har operatøren sendt mange markedsmeldinger om feilsøking og at det er stor usikkerhet om når feilen kan utbedres. Siste melding nå er at det skal gjøres tester fra 6. juni og frem til 11. juni.

I meldingen står det at kabelen går tilbake på halv fart også etter testingen. Kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett forteller Europower at englandskabelen fremdeles er i prøvedrift.