– Vi følger med på den norske strømdebatten, sier Jarle Hetland, kommunikasjonssjef i ESA, til NTB.

ESA er Eftas tilsynsorgan og har som oppgave å kontrollere at EØS-avtalen blir etterlevd.

– Når konkrete forslag om ordninger foreligger vil vi vurdere om disse er EØS-relevante og, om så, gå i dialog med norske myndigheter for å unngå at eventuelle tiltak er konkurransevridende og uforholdsmessige, sier Hetland.

Tillater eksportbrems på visse vilkår

Etter en sommer preget av rekordhøye strømpriser og rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene i Sør-Norge, vurderer