Til sammenligning lå gassprisen på 320 euro per MWh på sitt høyeste i slutten av august. Få dager senere var den nede i cirka 230 euro per MWh.

Det er denne typen voldsomme prissvingninger EU-kommisjonen vil til livs med sitt forslag, som ble lagt fram på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

I strømproduksjon brukes ofte en virkningsgrad på 55 - 58 prosent. Det vil si at en gasspris på 275 €/MWh, gir en strømpris på omtrent 5 kr/kWh.

– Dette er en siste liten-mekanisme for å hindre episoder av ekstraordinært høye priser, sier EUs energikommissær Kadri Simson.