Det er budskapet fra administrerende direktør Olav Osvoll i Eviny Fornybar.

Osvoll peker på at det nå er – grovt regnet – en hydrologisk balanse som går 10 TWh i pluss i Midt-Norge og Nord-Norge, mens det mangler tilsvarende 10 TWh i sør.

– Hadde vi hatt et sentralnett som kunne håndtere denne flyten, hadde vi ikke hatt problemer i år, skriver Osvoll i en epost til Europower.

Han mener Statnett kan ta grep for å bøte på situasjonen.