Nest siste dag i måneden (skuddårsdag lørdag) er som vanlig systemprisen for hele måneden klar. Fasiten for februar 2020: 13,26 øre/kWh eller 13,08