* Tallet på strømstøtte korrigert fra 1500 kroner til 1840 kroner etter feil i kalkulering.

Den gjennomsnittlige strømprisen i Sør-Norge (prisområdene NO1, NO2 og NO5) ble i desember på 177 øre/kWh. Det er høyeste månedspris noen gang i disse områdene og over 70 øre høyere enn i november i år. Likevel ble desemberprisen noe lavere enn man kunne frykte da prisene falt betydelig den siste uken.

Strømkundene i Sør-Norge får statlig hjelp med regningen gjennom strømstøtte-pakke inn for første gang.

Staten tar regningen på 55 prosent av strømprisen som overstiger 70 øre/kWh, altså av 107 øre. Det vil si at staten for desember betaler 58,85 øre/kWh av strømprisen, samt at de også tar momsen for denne dele, hvilket vil si at de betaler rundt 73,6 øre/kWh* av den opprinnelige strømprisen.

Støtte på over 1800 kroner*

En husholdning med et normalforbruk på 20.000 kWh i året, og med et desemberforbruk på 2500 kWh, vil da få en strømstøtte fra staten på rundt 1840 kroner i desember.

Ser vi på den totale strømregningen etter at støtten er trukket fra, må da en husholdning betale rundt 5225 kroner, mens regningen opprinnelig skulle vært 7065 kroner. Strømstøtten på rundt 1840 kroner utgjør med andre ord rundt 26 prosent av strømregningen for desember.

* Tallet på strømstøtte korrigert fra 1500 kroner til 1840 kroner etter feil i kalkulering.

Kan ha blitt mindre andel

Støttebeløpet kan imidlertid utgjøre en mindre andel dersom store deler av forbruket faller på timer da det er ekstremt høye priser. For eksempel de timene da vi hadde priser over 4 kr/kWh, som Europower tidligere har omtalt. Vi har her tatt utgangspunkt i gjennomsnittet, slik modellen fra regjeringen er lagt opp.

Vi har da tatt utgangspunkt i en bolig i Elvias nettområde, som har en spotavtale med et påslag på 5 øre/kWh. Moms, elavgift og avgift til Enova er inkludert.


Strømpris Sør-Norge desember - etter støtte er fratrukket

118,15

Strømpris mva.

29,54

Påslag valgt avtale

5,00

Påslag mva.

1,25

Månedlig avgift valgt avtale

2,88

Månedlig avgift mva.

0,72

Nettleie energiledd

18,15

Nettleie energiledd mva.

4,54

Nettleie fastledd

5,52

Nettleie fastledd mva.

1,38

Elavgift

16,69

Elavgift mva.

4,17

Enova-avgift

1,00

Enova-avgift mva.

0,25

Sum (det forbruker må betale)

209,24