Forsvarsbygg bekrefter at det er Energi Salg Norge som skal levere strøm til Forsvarsbyggs 4 millioner kvadratmeter med anlegg. I anskaffelsesdokumentene kommer det frem at det skal dreie seg om et forventet årlig forbruk