Analytikere Europower har snakket med tidligere har sagt at de forventer at kraftprisen skal videre opp. Riktignok snakker de i første omgang om kraftkontrakter frem i tid, men også døgnprisen er ventet opp. Nå er systemprisen oppe i 93,39 øre/kWh og nærmer seg det europeiske nivået.

Ser vi på områdeprisene i Norge er det fortsatt store forskjeller. Prisen i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) er mandag 118,37 øre/kWh, mens den i nord er på 51,15 øre/kWh. Det er en forskjell på over 130 prosent.

En knusktørr og varm sommer og høst forklarer mye av den ekstremt høye prisen, i tillegg til høye CO2-priser og økende prisnivå i Europa, som Europower også har omtalt tidligere.

Mot europeisk nivå

Riktignok er prisen også i nord løftet de siste ukene og ligger betydelig over fjoråret, men det er likevel langt igjen til prisen i sør, som stadig trekker mot europeisk nivå. De tre sørligste prisområdene i Norge er mandag bare marginalt lavere enn prisen helt sør i Sverige, i Danmark og på kontinentet.

I tillegg er det ventet at prisen vil øke ytterligere når kabelen til England er klar. Der er nemlig prisen enda høyere enn på kontinentet.

Mandag er systemprisen i England 219,46 £/MWh, hvilket tilsvarer en pris på 263,73 øre/kWh, altså det dobbelt av prisen i Sør-Norge.

Fortsetter utviklingen i denne retningen vil september trolig gå inn i historien med den måneden med høyest strømpris noen gang, også når vi justerer for inflasjon. Så langt er snittprisen 77,33 øre/kWh for de første seks dagene. Rekordmånedene er desember 2010, da systemprisen var 64,6 øre/kWh, som tilsvarer over 80 øre i dag.

Dyrest om morgenen

Det er noe prisvariasjon gjennom døgnet også i Sør, men med unntak av én time, klokken 03 til 04, så er prisen over 1 NOK/kWh hele døgnet. Og da er ikke moms og andre avgifter tatt med. Dyrest er det igjen om morgenen, mellom 08 og 09, da prisen løftes til 160 øre/kWh. Legger man til moms er prisen oppe i 2 kroner. I tillegg kommer elavgift og nettleie. Også timen før er prisen i nærheten av dette nivået.

I nord er det heller ikke samme mønster gjennom døgnet. Her er høyeste pris klokken 05 om morgenen, men i tillegg i betydelig grad jevn gjennom døgnet. Her varierer prisen med 4,31 øre mellom billigste og dyreste time, mens den i sør varierer med hele 61,67 øre.