Mens Midt- og Nord-Norge får priser ned til under 2 øre/kWh, vil prisene i Sør-Norge holde seg på europeiske nivåer med 1,64 kr/kWh som laveste pris rett før middagstid i morgen, lørdag.

Snittprisen for Sør-Norge blir på 1,94 kr/kWh, mens snittprisen i Midt- og Nord-Norge vil bli 5,15 øre/kWh.

I de tilgrensende prisområdene i Sverige vil det også bli veldig lave priser i morgen. Mens de to nordligste prisområdene havner på 5,1 øre/kWh i snitt, vil prisområde SE3, som blant annet omfatter Stockholm og Gøteborg, få en snittpris på 36 øre/kWh.