I en melding gjennom Oslo Børs skriver den nyansatte konsernsjefen Gisle Sveva i GNP Energy, at de utsetter fremleggelsen av årsrapporten til 17. juni. Begrunnelsen er at styret ønsker en ekstra kvalitetsgjennomgang av resultatet. Forventningen til resultatet er et tap på 120 millioner kroner for 2021.

GNP Energy fikk et betydelig underskudd som følge av høye innkjøpspriser, inngåtte avtaler og forpliktelser overfor kunder. I resultatet ligger det også engangseffekter og avsetninger til tap på kundeavtaler, heter det i meldingen.