Pressemelding fra Hafslund Eco: Hafslund Eco har et godt samarbeid med Hydro og inngikk også en langsiktig kraftleveringsavtale på