Svenska kraftnät har i høst satt begrensninger på kapasiteten mellom det svenske prisområdet SE3 og det norske området NO1. Det har gitt store utfordringer for driften av kraftsystemet for Statnett, som nå varsler at de vil begrense kapasiteten motsatt vei i fra midnatt.

– Hvert land sørger for drift hos seg, og vi har en god dialog med Svenska kraftnät. Men det viktig for Statnett at det er like forutsetninger for kapasitetsfastsettelsen på begge sider. Det er det ikke nå og det får konsekvenser for Statnett, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette til Europower.

I en pressemelding presiserer konsernsjef Hilde Tonne at de nå opplever at det er behov for å utøve en mer lik praksis i driften.

I en markedsmelding opplyser Statnett at de fra midnatt vil redusere vil skru av systemvernet og begrense kapasiteten mellom NO1 (Østlandet) og SE3 til mellom 1100 og 1200 MW på permanent basis. Full kapasitet er 2200 MW, det vil si nærmere en halvering av kapasiteten,

Dropper systemvern

Statnett har besluttet å drifte nettet opp mot Sverige etter samme prinsipper som svenskene har driftet sitt nett. Det innebærer at man ikke bruker såkalt systemvern for å optimalisere kapasiteten på grensen, noe som igjen innebærer at kapasiteten på eksport fra Østlandet går noe ned.

Svenska kraftnät har satt begrensninger på kapasiteten mellom det svenske prisområdet SE3 og det norske området NO1. Disse begrensingene har sammen med utfordringer i det svenske nettet medført at det gått liten flyt til Østlandet til tross for lavere pris i Sør-Sverige. Samtidig har det i perioder med lik eller lavere kraftpris på norsk side blitt eksportert kraft til Sverige.

Bakgrunnen for den svenske begrensningen ligger i de store endringene som det nordiske kraftsystemet gjennomgår. Det er knyttet til planene rundt redusert kjernekraft, ny vindkraft, og nye mellomlandsforbindelser fra Norge. Dette har imidlertid vært kjent, også for Svenska kraftnät i mange år.

– Situasjonen bekymrer oss, og vi har hatt dialog med Svenska kraftnät om problemstillingen. Vi har også innspill til hvordan nettet kan driftes for å øke kapasiteten på viktige overføringsgrenser. Inntil disse er på plass er det naturlig for oss å praktisere samme driftsordninger som man gjør på svensk side for å sikre symmetri og balanse i vårt samarbeid, sier Tonne i en pressmelding.

Henrik Glette opplyser i tillegg til Dagens Næringsliv at Statnett skal ha et møte med Svenska kraftnät denne uken.

God dialog

Det skal være god dialog mellom Statnett og Svenska kraftnät, men vi vet fra tidligere at det også har vært heftige diskusjoner og uenigheter, ikke minst da det i en periode var snakk om å slå sammen de to systemoperatørene.