I en markedsmelding fremgår det at noen av de tekniske overføringstestene tar litt lenger tid enn først planlagt. Det gjør at Statnett og Tennet må utsette datoen for oppstart av handel på NordLink. Første handelsdag forventes å bli 8. desember med levering 9. desember.

I forrige uke kunne Statnett melde at de ville ha en forsiktig oppstart av kabelen, men det var da forventet at man ville komme i gang allerede 1. desember.