SSB har i dag lagt frem tall for både handelsbalansen og strømmarkedet i juli måned.

I handelsbalansen kommer det frem at Norge eksporterte strøm for 1.448.595.000 kroner i juli. Det utgjør over 1,4 milliarder kroner, og er det meste Norge har eksportert strøm for i løpet av en måned noen gang.

Det er tredje gang at strømeksporten har utgjort over én milliard kroner i løpet av én måned, og alle de tre gangene var i år. Det skjedde i januar, juni og juli. I tillegg kom mai inn med en eksport på 991,7 millioner kroner, og var dermed måneden med fjerde høyeste strømeksport noensinne.

Så langt i år har eksporten utgjort over en halv milliard kroner hver eneste måned:

 • Januar: 1.078 millioner kroner
 • Februar: 573 millioner kroner
 • Mars: 558 millioner kroner
 • April: 700 millioner kroner
 • Mai: 992 millioner kroner
 • Juni: 1.181 millioner kroner
 • Juli: 1.449 millioner kroner

Samtidig er det ikke slik at strømmen kun går én vei over utenlandskablene. I løpet av de samme månedene har importen ligget på mellom 168 og 391 millioner kroner. Det betyr uansett at det hver eneste måned har blitt eksportert strøm for mer penger enn det har blitt importert.

For øvrig har det også blitt importert strøm for mer enn én milliard kroner i tre forskjellige måneder. Det skjedde i januar, februar og mars 2011. Da lå importen på henholdsvis 1,3, 1,0 og 1,1 milliarder kroner.

Målt i penger har strømeksporten aldri vært så høy som i juli.

Ikke rekordstor eksport av strøm

Selv om juli og resten av månedene har utmerket seg med rekordstor eksport målt i penger, ble det ikke satt ny rekord i eksport av strøm.

I juli ble det eksportert rett i underkant av 2,6 TWh med strøm. Det er historisk sett mye, men det var mindre enn i juni og det var mindre enn i flere måneder i fjor. Sett opp mot tidligere måneder var strømeksporten i juli den femte største noen gang. Den var på sitt aller høyeste i fjor, men da var strømprisene markant lavere.

 1. 2020 desember: 3,1 TWh
 2. 2020 oktober: 2,9 TWh
 3. 2021 juni: 2,7 TWh
 4. 2020 august: 2,6 TWh
 5. 2021 juli: 2,6 TWh
 6. 2020 september: 2,6 TWh
 7. 2012 august: 2,6 TWh
 8. 2016 juni: 2,5 TWh
 9. 2014 juli: 2,5 TWh
 10. 2011 juli: 2,5 TWh
Strømeksporten var høy i juli, men den var enda høyere i juni, og det var tre måneder i fjor med enda høyere eksport.