Tirsdag legger Statkraft frem sin årlige analyse av det globale energimarkedet frem mot 2050.

Før helgen røpet ny konsernsjef for Norden, Birgitte Vartdal, noe av innholdet da hun snakket om energisituasjonen slik Statkraft ser den for energibransjen under NVEs Energidager.

Vartdal valgte å trekke frem noen elementer fra Statkrafts strømprisanalyse på konferansen, der energibransjen i det store og hele var mest opptatt av konsekvensene av regjeringens skatteforslag for vann- og vindkraft.

– I vår analyser for 2030 så tror vi at vi vil ha en kraftpris over 70 øre i 10–15 prosent av timene.