Det viser tall fra Nord Pool. I NO1 og NO5 (Oslo- og Bergen-området) blir engrosprisen på 2,61 kr/kWh totalt onsdag. Dermed har prisen falt med 12 øre fra rekordnivået mandag, da disse prisområdene hadde sine høyeste sommerpriser noensinne – og bare var slått av et par førjulsdager i fjor. Prisen time for time varierer ganske lite i NO1 og NO5 onsdag. Lavest pris er det klokka 05 med 2,50 kr/kWh, mens det stiger til 2,91 kr/kWh klokka 10.

Over 4 kr/kWh onsdag kveld

Som vanlig er det i NO2 (Sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold) som har høyest pris i Norge også i morgen, med 3,25 kr/kWh. Deler av dagen er prisene omtrent på samme nivå som i NO1, og bunnen blir nådd klokka 13 med 259 kr/kWh. Deretter stiger det ganske betydelig, fram til pristoppen blir nådd klokka 19 med 4,11 kr/kWh. Om vi tar med nettleie og avgifter gir det en pris ut til forbruker på drøyt 5,70 kr/kWh, litt avhengig av lokal nettleie. Staten tar imidlertid 60 prosent av den regningen, slik at reell pris etter strømstøtte blir på drøyt 2,30 kr/kWh for den dyreste timen. Næringsliv uten strømstøtte må da betale omtrent 4,50 kr/kWh denne timen i NO2.

Prisforskjellene mellom Oslo-området og Sørlandet er litt mindre enn tidligere, men ligger fortsatt på mellom 60 og 70 øre/kWh, viser tallene hittil i august.

Made with Flourish

Grafikken under viser spotprisen time for time onsdag, omregnet fra euro/MWh til øre/kWh. Tyskland, Storbritannia og NO2 ligger ganske likt i pris. Prisene i Jylland er som de tyske onsdag, og er derfor ikke med i grafikken.


Made with Flourish

I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) er prisene fortsatt lave – døgnprisen er henholdsvis 1,16 og 1,15 øre/kWh.

Flyter fortsatt strøm til NO2

Prisene i NO2 ligger nå tidvis høyere enn prisene i Tyskland og Storbritannia. Særlig fra England blir det netto import av strøm onsdag, mens det blir noe eksport til først og fremst Danmark og delvis Tyskland. Alt dette blir mer enn oppveid av flyt inn til NO2 fra Oslo-området og Bergen-området. Dermed er det til sammen en flyt på 25 GWh av strøm inn til NO2 onsdag. Det fører igjen til at produsentene kan spare på vannet.

Grafikken under viser hvordan strømmen flyter ut og inn av NO2, som har forbindelser til både Storbritannia, Danmark, Tyskland og Nederland. Den nederlandske forbindelsen er ute av drift, og er ventet i gang igjen 1. september.

Made with Flourish