Prisfallet fortsetter i samtlige prisområder. Også de nærmeste kraftkontraktene fortsetter nedover og vitner om at vi nå ser ut til å ha passert den ekstreme pristoppen for denne gang.

Været spiller nå på lag med strømkundene også i Sør-Norge, selv om prisene der fortsatt henger fortsatt igjen og er betydelig høyere enn blant annet prisene i Sør-Sverige, som de har ligget på nivå med i lengre tid. Og i torsdag blir områdeprisene i Sør-Norge fortsatt de høyeste i Europa.

– Vannverdiene i Sør-Norge er på vei ned, men er fortsatt høye. Man må fortsatt ha import inn i systemet, slik man blant annet får i morgen, forklarer senioranalytiker Sigbjørn Seland i Nena.

Han forklarer at videre at det kun er i Sør-Norge at vannverdiene slår så kraftig ut på prisen. Men de er altså på vei nedover, ikke minst på grunn av endrede værvarsler.

– Vi har et annet vær-regime nå enn før jul. Det ser vi på både 10- og 14-dagers varselet, og også på månedsvarselet. Det er ikke lenger så sannsynlig at vi får den kalde og tørre januar-måneden som vi ventet tidligere, påpeker Seland.

Januarkontrakten mot halvering

Det er tydelig også på januar-kontrakten som onsdag faller nærmere 24 euro og nå omsettes til nærmere 120 euro/MWh. Denne kontrakten ble så sent som 21. desember omsatt til 188 euro/MWh.

Også ukekontrakten for første uke i det nye året har falt dramatisk. Onsdag faller kontrakten 53* euro til 107 euro, mens pristoppen var på 189,50 euro/MWh den 21. desember.

(*Korrigert tall etter at børsen stengte onsdag)

Fortsatt er trenden fallende og kontraktene for både januar og den første uken kan fortsatt falle enda mer.

Dette tyder på en betydelig lavere pris også i Sør-Norge enn det man først fryktet, men fortsatt ser det altså ut til at prisen vil ligge på over 100 euro/MWh, som tilsvarer en pris over 1 kr/kWh før nettleie og avgifter.

Faller på kontinentet

Det samme vær-regimet ser man nå også på kontinentet, med mildere vær og mer vind. Det gjør at prisene der påvirkes direkte av det.

– I tillegg har gassprisene stupt – også som følge av det, påpeker Seland.

Nettopp betydelig med vindkraft gjør at prisene på kontinentet er lavere enn i Sør-Norge og at importen derfra dermed fortsetter.

– Er vi over pristoppen?

– Akkurat nå ser det sånn ut, hvis man ikke får en sving tilbake til betydelig tørrere og kaldere varsler, sier Seland.

Samtidig må vi påminne om at kontraktene i Tyskland fortsatt ligger på et ekstremt høyt nivå og at de også ligger betydelig høyere enn de nordiske kontraktene. Disse prisene er i første rekke de prisene vi må anta at døgnprisene i Sør-Norge vil bli relatert til fremover.

Seland minner derfor om at det for Sør-Norges del fortsatt er mulig at prisene blir på nivå kontrakten for første kvartal i 2022 i Tyskland.

– Men det krever at det blir tørt og kaldt. Hvis ikke kommer dette til å gå ganske greit.

Fortsatt lav pris i nord

Vannverdiene i nord er lave – og det vil de være i lang tid, ifølge Seland.

– Vannet de ikke produserer i dag må de produsere til sommeren eller senere, og det er et dårlig alternativ. I sør vil prisene svinge med hydrologisk balanse og prisene på kontinentet. Akkurat nå går det «riktig» vei.

God overføringskapasitet gjennom Sverige

Torsdag er prisen i Sør-Sverige nesten halvparten av prisen i Sør-Norge. Det viser bare at det er betydelig bedre overføringskapasitet mellom nord og sør i Sverige sammenlignet med hva tilfellet er i Norge.

– Ja den er 10 ganger større nord-sør i Sverige som den er i Norge. Så det er bare i Sør-Norge at vannverdiene slår så kraftig ut. Enn så lenge er det lite vann og det vil være behov for import, sier Seland.

Og det er spesielt i NO2 (Sørlandet) at det er lite vann i magasinene. Dette prisområdet har den største kapasiteten og det var ved utgangen av uke 51, kun 50,6 prosent fyllingsgrad, mot normalt 75,4 prosent. Totalt er det nå 33,9 TWh kapasitet igjen i magasinene i dette prisområdet.

Men akkurat nå spiller været på «forbrukernes» side etter et skifte i været fra lille julaften. Det kan altså bety at vi er over toppen for denne gang.