Første november så vi tilnærmet normale priser på kraftkontraktene frem i tid. Riktignok var systemprisen fortsatt uvanlig høy i