Som Europower Energi omtalte tidligere i juli, lå det an til å bli en historisk lav kraftpris i Sør-Norge. Når prisen for den siste dagen i måneden også foreligger, viser det seg at den gjennomsnittlige kraftprisen i Sør-Norge ble 1,51 øre/kWh, eller 1,41 euro/MWh. Det er ytterligere en liten nedgang fra prisen i juni måned, da Sør-Norge hadde en gjennomsnittlig områdepris på 1,56 øre/kWh.

Ser vi på prisen sammenlignet med i fjor, falt prisen med 95,5 prosent. Hvilket er på nivå med hva vi også antok tidligere i juli.

Også for resten av landet ble juli nok en måned med historisk lave priser. Områdeprisen her falt til 2,72 øre/kWh, eller 2,55 euro/MWh.

Selv om prisene i landene rundt oss i Norden har variert til dels betydelig, er det den norske områdeprisen som har hatt størst betydning også for den totale systemprisen på kraftbørsen. Og ikke overraskende har derfor også den totale systemprisen for juli, satt en historisk bunnrekord med 2,51 øre/kWh eller 2,35 euro/MWh. I juni, som også nådde et historisk bunnivå, var prisen 3,38 øre/kWh eller 3,15 euro/MWh.

Stabil pris

Som Europower Energi har omtalt flere ganger, er det de ekstremt store snømengdene i fjellet som har gitt et varig rekordhøyt hydrologisk overskudd, mye nedbør og redusert overføringskapasitet som har bidratt til de ekstremt lave kraftprisene i Norge og da spesielt i Sør-Norge.

Ettersom overføringskapasiteten har vært begrenset og mye nedbør har bidratt til å fylle på kraftmagasinene, har prisen holdt seg både lav og ikke minst svært stabil i hele juli måned. I Sør-Norge har ikke områdeprisen vært over 1,68 øre/kWh en eneste dag.

En dag med negativ timepris

Laveste pris hadde vi 6. juli med 0,97 øre/kWh. Det var også denne dagen Norge for første gang opplevde negativ timepris. Selv om prisene har holdt seg på et ekstremt lavt nivå også etter denne dagen, har vi likevel ikke flere timer med negative priser.

Krevende for produsenter og eiere

Selv om strømforbrukere for tiden kan glede seg over lave kraftpriser er situasjonen etter hvert blitt alvorlig for kraftprodusenter og deres eiere. Flere melder nå om dramatiske fall i inntekter som igjen vil gå utover utbytte-evnen til eierne, som igjen i stor grad er kommuner og fylkeskommuner.

Nå er kraftforbindelse i Sør-Norge noe bedret, men det er fortsatt store mengder snø i fjellet og flere vannmagasin som er i ferd med å fylles til randen. Flere produsenter varsler at de må sende vann forbi turbinene og ikke får nyttegjort seg av alt vannet. Det gjelder blant annet Norges største kraftprodusent Statkraft.

Kraftkontraktene frem i tid viser derfor også litt dystre utsikter, i hvert fall om vi ser på de nærmeste månedene, som de siste ukene har fortsatt å falle videre nedover.