Det viser oppdaterte tall fra Nord Pool. Også systemprisen for Norden (3,4 øre/kWh) og områdeprisene i Nord-Norge (også 3,4 øre) er de laveste månedsprisene noensinne.

– Mye vann i kraftsystemet er årsaken til at det er så stort press på spotprisen i områder hvor det produseres vannkraft. Når snøsmeltingen i fjellet gir mer vann enn det er plass til i kraftverkenes magasiner, oppstår det konkurranse mellom produsentene om hvem som får levere kraft inn på strømnettet, sier Andreas Myhre.

Han er direktør for kraftforvaltning i Entelios, strømsalgselskapet til Agder Energi.

Enorm forskjell mellom Norge og Sverige

I juni i år endte strømprisen i Sør-Norge på 1,6 øre/kWh. Til sammenligning var prisen samme måned i fjor 29,3 øre/kWh, og 42,3 øre i 2018.

Som Europower har skrevet tidligere ble det sist søndag notert ny norsk bunnrekord i både døgnpris (0,98 øre/kWh) og timepris (0,3 øre/kWh).

Men har strømprisen vært lav i juni? Det avhenger av om du spør dansken, svensken eller nordmannen. For samtidig som Norge har hatt ekstrem lav pris, har det vært perioder med ekstremt høye priser i deler av Sverige.

Da forskjellen var størst kostet strømmen 1,6 øre/kWh i Oslo, og nesten 22 kroner i Stockholm. Månedsprisen for Sør-Sverige endte på rundt 26 øre/kWh.

– Samtidig som systemprisen stuper mot stadig nye historiske bunner, er det nesten strømmangel i enkelte deler av Norden. Mens Norge og i Nord-Sverige har de laveste prisene, er det i perioder mangel på strøm i Midt- og Sør-Sverige, sier Myhre.

For å holde effekten oppe, måtte svenskene i perioder fyre opp oljekondensator-kraftverket i Karlshamn.

– Årsaken er at mye av kjernekraften er tatt ut av drift for vedlikeholdsarbeid. Samtidig har det vært lengre vindstille perioder, og den enorme, svenske vindkraftparken har ikke produsert strøm, sier han.

En konsekvens av dette har vært at Svenska Kraftnät (tilsvarende Statnett i Norge) har betalt Vattenfall 300 millioner kroner for å starte opp et kjernekraft-reaktor som egentlig var ute for vedlikehold.

– Det er en akutt mangelen på lokal kraft som gjør at Svenska Kraftnett har kjøpt produksjonskapasitet for å forsikre seg om at det finnes nok regulerbar kraftproduksjon, sier Myhre.

Begrenset kabelkapasitet

Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Entelios. Foto: Haakon Barstad

Hadde det vært ubegrenset overføringskapasitet (kraftlinjer) hadde ikke ekstremprisene oppstått - verken de de lave prisene i Norge eller de høye prisene i Sverige

– Om vi summerer alt er det mer enn nok energi i det nordiske kraftmarkedet. Likevel oppstår det store prisforskjeller, og årsakene handler om avstander og nettkapasitet. Det er ikke fri flyt av strøm i Norden, og i enda mindre grad mellom Norden og landene rundt oss. Kabelkapasiteten mellom byer og landsdeler har sine begrensninger, sier Myhre i Entelios.

I tillegg er mye av nettkapasiteten for tiden ute av drift for reparasjoner og vedlikehold, noe som begrenser overføringskapasiteten enda mer.

– Resultatet er at de ulike prisområdene blir isolert, både de med for mye strøm og de med for lite. Mens vann går tapt i vårflom i Norge, må de i Sverige starte opp reservekraftproduksjon basert på fyringsolje. Mange uheldige hendelser på en gang kan gjøre at ren fornybar kraft renner rett i havet uten å bli til strøm, sier Myhre.

Markedet stiger, men fortsatt lavt

I et lengre perspektiv ser det litt lysere ut for norske kraftprodusenter.

– I terminmarkedet, der markedsaktørene handler strøm for levering frem i tid, er stemningen litt annerledes. Korona-pessimismen som bredte seg ut i markedene da deler av samfunnet stengte ned, rammet både aksjer, renter og råvarer. Dette fikk også fremtidsprisene på strøm til å falle i inngangen til pandemien. Men de siste ukene har vi sett økonomiske rapporter som viser at nedturen samlet sett ikke har vært så stor som først fryktet, sier Myhre.

I Norge og Europa har stadig flere samfunnsområder gjenåpnet.

– Dette har skapt ny optimisme hos flere investorer og industriaktører, som dermed har gjenopptatt handelen med råvarer og andre produkter. Resultatet er god stemning på mange av verdens børser og i økonomien generelt. Dette slår selvsagt også inn i kraftmarkedet: Vi ser nå at prisen for strøm for de neste årene handles på noe høyere nivåer enn det vi så i inngangen av juni. Men likevel - markedsaktørene tror likevel at strømprisen skal holde seg historisk lav i flere måneder fremover, sier kraftanalytikeren.