Har iverksatt sikkerhetstiltak ved lokale kraftverk: – Vi har økt årvåkenhet. Etter gasslekkasjen ved Bornholm i Østersjøen har myndigheter økt sikkerheten ved flere kraftanlegg her hjemme i Norge. Hafslund Eco som eier flere kraftstasjoner i Indre Østfold følger situasjonen tett. – Vi har økt årvåkenhet og oppmerksomhet og forholder oss til enhver tid til myndighetenes (NVEs) føringer og retningslinjer når det gjelder beredskap. - Vi har iverksatt særskilte tiltak når det gjelder IT-sikkerhet, forteller beredskapsleder i Hafslund Eco, Stig Morten Løken til Smaalenenes Avis.