Greenstat inviterer Aker inn på eiersiden – skal skyte inn 60,5 millioner. Akers hydrogenselskap blir invitert inn på eiersiden i fornybarselskapet Greenstat. –