Europower har loddet stemningen blant aktører i kraftbransjen for å høre om det nye fastprisforslaget fra Vedum og Finansdepartementet falt i smak.

Grunnrenteskatt står sentralt i denne høringen. Kraftprodusentene betaler to skatter; grunnrenteskatt og selskapsskatt. Til sammen er skatten på 59 prosent. Forskjellen på disse to skattene er at grunnrenteskatten baserer seg på fysisk strømpris, mens selskapsskatten baserer seg på de faktiske inntektene produsentene har.

Fysisk strømpris har til nå vært definert som spotpris, med unntak av kontrakter solgt direkte til kraftintensiv industri.