Samtidig med at det er gjennomgående mildvær og lavt strømforbruk denne spesielle vinteren, bygges det opp et enda større hydrologisk overskudd.

– Nå er vi oppe i 29 terawattimer (TWh) mer i vannkraftsystemet enn normalt med vann og snø. Bare to ganger tidligere i løpet av de siste 25 år har vi hatt så store overskudd på denne tiden av året. «Problemet» nå, som vi ikke hadde tidligere, er at vi har fått inn mye vindkraft og det bidrar til at kraftoverskuddet blir enda større, og større enn noen gang tidligere, forklarer Olav Botnen, senioranalytiker i Wattsight til Europower Energi.