Samtidig med at det er gjennomgående mildvær og lavt strømforbruk denne spesielle vinteren, bygges det opp et enda