Nå ventes det at kraftprisen i Sør-Norge blir liggende i overkant av 1 kr/kWh fremover. Det er dersom vinteren blir normal. Med kulde og/eller lite vindkraft, så vil prisen stige ytterligere.

Statnett har begrenset overføringskapasiteten mellom NO1 (Østlandet) og Sverige (SE3). Det vil imidlertid ikke bidra stort i å redusere strømprisen i Sør-Norge, da det er den andre veien det er viktig at flyten går.

Kan bli høyere

Med en sterk tilknytning til det høyt prisede kontinentale markedet, må Sør-Norge derfor belage seg på dagens prisbilde for vinteren med vedvarende høy gasspris. Ja, prisen kan fort bli enda høyere i Sør-Norge, ifølge analytiker Olav Botnen i Volue

– Kullkraft koster over 100 euro og gasskraft over 200 euro, og det gjør at kontinentet er så sterkt priset som det er, og som gjør at Sør-Norge har så massive eksportsignal hele tiden, sier han.

Han minner om at dobling av kapasiteten mot England om ikke så lenge, ikke vil bedre situasjonen.

– Man er avhengig av en massiv gassprisnedgang eller en veldig mild og vindfull vinter for å holde prisen på det nivået vi har nå, altså rundt 90 euro i Sør-Norge, sier Botnen.

– Så det vil si at vi med en normal vinter i Sør-Norge må belage oss på høyere priser enn vi har akkurat nå?

– Ja, vi ligger an til å komme over 100 euro igjen som vi har hatt tidligere denne uken, påpeker Botnen.

Olav Botnen, analytiker i Volue. Foto: Fredrik Kveen

Vi er allerede på det nivået. Områdeprisen i de tre sørlige prisområdene er over 100 euro både onsdag og torsdag. I tillegg kan dette altså ende med enda høyere priser utover vinteren. Men det vil trolig svinge en del ettersom prisen nå er sterkt knyttet opp mot temperatur.

– Vi ser at når temperaturen kommer ned mot normal temperatur for årstiden, trigger vi grensen på 100 euro med en gang, sier Botnen.

Høyere produksjon og eksport

Når normaltemperaturen går videre nedover utover vinteren, blir tappingen enda sterkere både for å dekke intern norsk last og for å eksportere enda mer til enda høyere spotpriser på Kontinentet.

– Tappingen er forventet å bli ganske sterk fremover og det tappes mer enn hva som er normalt for årstiden, fordi vi har en massiv eksportkapasitet som vi ikke har hatt før i kombinasjon med ekstremt høye kontinentale priser, sier analytikeren.

– Og det kan man jo ikke stoppe?

– Nei, man kan ikke blokkere kablene som det er investert i, og som ligger der for nettopp å trigge utveksling på prissignal. Det er det de er bygget for. Da er det vanskelig å stoppe flyten, påpeker Botnen og minner om årsaken;

– Stopper vi flyten ut i denne situasjonen, så blokkerer vi fremtidige muligheter til import når vi virkelig trenger det. Det eneste som kan gjøres, er å begrense eksporten når man støter på interne nettbegrensninger innenfor Sør-Norges grenser, sier han.

Det er fortsatt vann i magasinene, men det vil kunne bli en krevende vinter om eksporten fortsetter på et høyt nivå. Det er ikke lett å se hvordan situasjonen skal forbedres på kort sikt.

– Egentlig er det ingen annen løsning enn at magasineierne priser seg opp for å balansere sin egen ressurssituasjon. Dermed kan de bremse egen produksjon for å ha vann nok for hele vinteren. Men det er en fin balansegang, påpeker han.