– Det dro litt opp, og så gikk det ned igjen. Oppsummert så er vi vel nede på null omtrent. Kraftprisen fulgte