Som Europower Energi tidligere har omtalt, er det store forskjeller på strømprisen i nord og sør i Norge. Når vi nå oppsummerer mars, viser det seg at den gjennomsnittlige prisen i det nordligste prisområdet (NO4 – Tromsø) var 40 prosent lavere enn i de tre sørligste prisområdene.

I sør var den gjennomsnittlige prisen i mars 42,13 øre/kWh, mens den i nord var 25,21 øre/kWh. Også det tilgrensende prisområdet (NO3 – Trondheim), har hatt betydelig lavere pris enn de tre sørligste prisområdene, men fortsatt ikke like lav pris som NO4.

Nærmere 70 prosent forskjell

De to siste dagene i mars var forskjellen oppe i 50 prosent og i enkelte timer tirsdag 30. mars var prisforskjellen på nærmere 70 prosent.

Denne prisforskjellen har vart fra desember i fjor, da den var på hele 34 prosent. I januar og februar var forskjellen på prisen i Oslo og Tromsø på henholdsvis 25 og 22 prosent.

Prisområde NO1 Oslo NO4 Tromsø
Måned øre/kWh øre/kWh
21 - Mar 42,13 25,21
21 - Feb 54,51 42,52
21 - Jan 50,05 37,69
20 - Dec 21,42 14,06
20 - Nov 4,99 5,59

Som nevnt har vi tidligere omtalt at forskjellene skriver seg fra høy kraftproduksjon i nord med begrensede muligheter for utnyttelse av kraften og også begrensede overføringsmuligheter. Så lenge dette vedvarer og det er høyt forbruk og god utvekslingsmulighet sør i landet, er det stor sannsynlighet for at prisforskjellene vil vedvare.

Lavere mars-pris enn 2019 og 2018

I mars var den gjennomsnittlige systemprisen 34,75 øre/kWh. Det var en klar nedgang fra februar da prisen var på 48,19 øre/kWh. Samtidig er prisen tre og en halv ganger prisen av mars i fjor, da kraftprisene var rekordlave.

2020 var et svært spesielt år med både ekstreme tilsig og store problemer i overføringskapasiteten ut av landet. Det blir viktig å påpeke at mars-prisen i år var lavere enn prisen i samme måned i både 2019 og i 2018.

For strømkunder kommer i tillegg strømleverandørenes påslag til kunde og moms (med unntak av noen kommuner i prisområdet NO4), samt nettleie.