Vi er etter hvert blitt vant med kraftpriser over 100