Prisen på EUs klimakvoter skjøt i været i år, og det har blitt satt rekord på rekord. Den foreløpige toppnoteringen ble nådd 14. mai. Da ble prisen for klimakvoter notert til 56,90 euro per tonn med CO2-utslipp. Det tilsvarer en norsk pris på 571,85 kroner.

Etter toppnoteringen falt CO2-prisen noe, men den har holdt seg stabilt på over 50 euro per tonn. Etter at den første gang passerte den magiske grensen på 50 euro per tonn den 7. mai, er det bare en dag den har vært under. Det var den 19. mai.

Gjennomsnittsprisen for mai endte på 52,26 euro, noe som tilsvarer 524,17 norske kroner per tonn. Det vil si at de som både må betale for klimakvoter og den norske CO2-avgiften på 591 kroner, til sammen er oppe i 1.115,17 kroner per tonn. Det utgjør 55,8 prosent av det norske målet om at CO2-utslipp skal koste 2.000 kroner innen 2030.

Ifølge en modellkjøring som Thema Consulting gjorde for Europower tidligere i vår, påvirkes de nordiske strømprisene med 0,3 til 0,4 euro per MWh som følge av at kullkraftverk og gasskraftverk i Europa må kjøpe klimakvoter for sine utslipp.

Det betyr at snittprisen i mai tilsvarer en prisøkning på 183,46 kr/MWh, eller 18,3 øre/kWh. Ettersom det ble produsert 11,9 TWh i mai, betyr det at norske kraftprodusenter har tjent omtrent 2,2 milliarder kroner mer enn hva de ville tjent dersom de fossile kraftverkene i Europa ikke hadde trengt å betale for sine utslipp. Det er den høyeste ekstragevinsten så langt i år, og den kommer på tross av at den månedlige kraftproduksjonen har vært nedadgående hver måned.

Måned CO2-pris Prisøkning MWh Verdiøkning
Januar € 33,45 kr 121,41 17 514 361 kr 2 126 362 085
Februar € 37,91 kr 136,40 14 369 768 kr 1 960 038 942
Mars € 40,86 kr 145,16 13 755 939 kr 1 996 745 389
April € 45,20 kr 159,15 12 425 421 kr 1 977 495 812
Mai € 52,26 kr 183,46 11 942 773 kr 2 191 005 967
Snitt € 41,94 kr 149,11 14 001 652 kr 2 050 329 639