For å sikre seg mot situasjoner der aktører ikke klare å gjøre opp for seg, har Nord Pool finansielle sikkerhetsordninger. Når strømprisen går opp, øker automatisk kravene til finansiell sikring.

Ut i fra faste modeller beregnes det hvor mye kapital hver enkelt aktør må stilles til rådighet. Aktørenes eksponering i markedet, altså hvor store volum de handler i, er viktigste faktor.

Den kraftige økningen i strømprisen det siste året innebærer at kravene til finansiell sikring har flerdoblet seg.