Med kraftpriser på rekordlave nivåer sliter produsentene med å få skikkelig betalt for kraften sin. Oljefall, enorme ressurser i snø og magasiner og korona-krisen gjør heller ikke at situasjonen ser