Vi må gå flere år tilbake, nærmere bestemt i januar 2016, for å finne høyere systempris enn morgendagens 71,56 euro/MWh, tilsvarende 74, 02 øre/kWh. I tillegg er prisen i fire av fem norske prisområder enda høyere og ligger på henholdsvis 79,45 og 79,55 øre/kWh.

Som Europower Energi tidligere har omtalt, ligger Nord-Norge fortsatt betydelig under og har mindre enn halvparten av prisen i morgen, med 34,24 øre/kWh.

Det er store forskjeller også i timeprisene for morgendagen. På det høyeste, som igjen er mellom klokken 1700 og 1800, er prisen i de fire sørlige prisområdene drøye 114 øre/kWh, mens det i NO4 (Tromsø) er en pris denne timen på 31,9 øre/kWh.

Fra ekstremt lavt til ekstremt høyt

Etter et år med ekstremt lave priser, som ble avsluttet med en pris helt nede på 5,9 øre/kWh den 27. desember, har priskurven stort sett bare gått en vei; oppover. Kaldt, tørt vær og bedrede overføringsforbindelser har bidratt til at både systemprisen og ikke minst områdeprisene i Norge har ti-doblet seg på bare 12 dager.

Ettersom det er enda høyere kraftpriser i Europa, ikke minst på grunn av langvarige kjernekraftproblemer i Frankrike, presses prisen opp i Norden når vi har fått bedret overføringskapasitet.

Holder kulden seg fremover kan vi komme til å se en ytterligere oppgang fra dagens pris, og med en bedret overføringskapasitet ut av NO4, vil prisene også i nord etter hvert kobles mot resten av Norge og Norden igjen.