Med lave priser, lite etterspørsel og mye vann i magasinene er produsentene i en uvant situasjon i februar. Flere analytikere som Europower Energi har snakket med sier det er