November ga historisk lave priser over hele landet. Foruten enorme vannressurser sørger lavt forbruk for ytterligere press på prisene. Og det er temperaturen som må ta mesteparten av skylden. Snittemperaturen